Chat hỗ trợ
Chat ngay
top of page

Liệu trình đặc biệt: tăng hoặc giảm cân


  • 1 hour
  • 10,000,000 Vietnamese dong
  • 96 Nguyễn Khoái, Quận 4|96 Nguyễn Khoái

Thông tin về gói dịch vụ

Cam kết giảm từ 3 đến 4kg trên 1 liệu trình


Thông tin liên hệ

  • 96 Nguyễn Khoái, Phường 2, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam

    +842839450114

    quespatrilieu@gmail.com

  • 96 Nguyễn Khoái, Phường 2, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam

    0907108669

    quespatrilieu@gmail.com


  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok
bottom of page