Chat hỗ trợ
Chat ngay
top of page

Liệu trình đặc biệt: tăng hoặc giảm cân


 • 1 h
 • 10,000,000 Vietnamese dong
 • 96 Nguyễn Khoái, Quận 4|96 Nguyễn Khoái

Thông tin về gói dịch vụ

Cam kết giảm từ 3 đến 4kg trên 1 liệu trình


Thông tin liên hệ

 • 96 Nguyễn Khoái, Phường 2, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam

  +842839450114

  quespatrilieu@gmail.com

 • 96 Nguyễn Khoái, Phường 2, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam

  0907108669

  quespatrilieu@gmail.com


 • Facebook
 • YouTube
 • TikTok
bottom of page