Chat hỗ trợ
Chat ngay
top of page

Bổ Tỳ dưỡng huyết


Bổ Tỳ dưỡng huyết

 • 1 h
 • 500,000 Vietnamese dong
 • 96 Nguyễn Khoái, Quận 4

Thông tin về gói dịch vụ

Liệu pháp sử dụng đôi bàn tay (các ngón tay, ô mô ngón tay, gốc bàn tay, đốt ngón tay, lòng bàn tay…) tác động vào vị trí các huyệt đã được xác định trên . Khi các huyệt đạo được kích thích sẽ tác động và kích hoạt khả năng tự hồi phục và chữa lành của cơ thể thông qua hệ thống kinh lạc.


Thông tin liên hệ

 • 96 Nguyễn Khoái, Phường 2, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam

  +842839450114

  quespatrilieu@gmail.com


 • Facebook
 • YouTube
 • TikTok
bottom of page