Chat hỗ trợ
Chat ngay
top of page

Hãy đánh giá trải nghiệm của bạn dưới đây nhé!

Chuyên Viên Ngọc Phượng

Chuyên Viên Ngọc Phượng

Cảm ơn quý khách đã tham gia đánh giá nhân viên của Quế Spa!
 
Tác phong làm việc
Chuyên môn kỹ thuật
Cảm nhận của Quý khách sau khi trải nghiệm dịch vụ:
Thái độ phục vụ khách hàng
Quý khách sẽ quay lại trong thời gian tới chứ ?

Cảm ơn Quý khách đã góp ý!

  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok
bottom of page
https://vi.pngtree.com/?sce=af&id=12942